Regulamin

Szanowni Państwo! W trosce o pełen komfort i zadowolenie z wypoczynku w naszym obiekcie, stworzyliśmy regulamin, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pobytu oraz wsparcie dla gospodarzy w zapewnieniu najwyższej jakości usług z zakresu turystyki.

  • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia wykupionego pobytu. Zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są u właścicielki obiektu tj. Alicja Gacal telefonicznie pod nr. +48 18 26 77 282, lub +48 608 218 846. Za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem willakatarzynka.pl. Do korzystania z naszych usług upoważnia rezerwacja oraz dokonana na jej rzecz odpowiednio wcześniej kaucja.
  • Wszelkie opłaty dokonywane są u właścicielki bezpośrednio w Willi Katarzynka oraz zadatkiem na konto bankowe. Tytuł przelewu: ...
  • Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszt pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg. obowiązujących w obiekcie stawek. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
  • Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w Willi katarzynka. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg. cen obowiązujących w danym dniu. Osoby odwiedzające, nie zameldowane z zewnątrz obiektu, mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, Willa Katarzynka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Cisza nocna na terenie obiektu trwa w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
  • Osoby przebywające na terenie obiektu Willa katarzynka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany. Zgubienie klucza od pokoju będzie obciążone zapłatą za wymianę zamka. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu Willa Katarzynka prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielce. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.
  • W szczególności zabrania się palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu Willa Katarzynka. Willa Katarzynka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
  • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Do korzystania wyłącznie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.
  • Regulamin obiektu Willa Katarzynka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej willakatarzynka.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicielki Willa Katarzynka.